atarti

atarti
1 atárti, àtaria, àtarė (atórė) 1. tr. SD213, J baigti arti: Dirva atartà B. Àtariau lauką, dabar galėsiu pasilsėti J.Jabl. 2. tr. antrą kartą, iš naujo arti: Niekai lysves anksti suarti, paskui jas vis reikia prieš sėją atárti Žvr. Iš šių kviečių nieko nebus, geriau atárk ir užsėk miežiais Krsn. Kai kur teks rugiai atárt Alk. Prapuolusius rugius atãręs, pasėk miežius J. 3. tr. išversti į viršų ariant: Roputieną ardamas, daug ropučių àtariau Skr. | refl.: Kartojant vietom mėšlas atsiaria Kp.atversti ariant: Eisme, padėsme po atarta velėna, ir niekas te jo neras Str. 4. tr. apkaupti: Buliavas (bulves) àtariau r. 5. intr. ligi kur ateiti ariant: Ar atársi šiandien pakluonėn? Kp. | refl.: Jau pagal pakluonę atsìarė Jnšk. 6. intr., tr. atskirti išariant vagą: Nuo rugių atárk, kad būtų tarplysis vandeniui nubėgt Šn. Atárk vagą – išvesim rubežių Lnkv. 7. tr. atiduoti, grąžinti perartą dirvą: Kitas perardavo mano lauką, tai dabar norėjo atárt! BsV130. 8. refl. tr. atsiimti perartą dirvą: Kad jis perarė skersinę, tai kodėl aš negaliu atsiárt Kp. 9. intr. pakankamai prisiarti: Nenorėk, kad tėvas artų – jau àtarė Pc. | refl.: Aš jau atsìariau, dabar vaikai tegul aria Kp. 10. intr. atsilyginti arimu: Aš tau až rugius ore atársiu Ds. \ arti; aparti; atarti; įarti; išarti; nuarti; paarti; papaarti; pararti; perarti; praarti; priarti; suarti; užarti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atarti — atárti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atarimas — atarìmas sm. (2) 1. KI112 → 1 atarti 1: Paežių atarìmas nelengvas daiktas Kp. 2. K → 1 atarti 3. arimas; aparimas; atarimas; įarimas; išarimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aparti — 1 aparti, àparia, àparė (aporė) tr. 1. SD200, K arklu ar plūgu išdirbti, suarti: Roputieną àpariau, dabar arsiu dobilieną Skr. Anas vienas visą lauką aporė Mlt. apartinaĩ adv.; B: Apartinaĩ sėjau, t. y. tiek, kiek šiandien užarsiu J. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • arti — 1 arti, ãria, ãrė (orė) tr., intr. 1. SD229, R, K su arklu, plūgu dirbti, purenti žemę: Jau metas rugienos arti Kp. Žemė buvo labai sunki arti J.Jabl. Kam tep giliai arì – neit baltžemis verčiasi? Gs. Sakė tave arti nemokantį KlvD107. Orė per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkelti — atkelti, àtkelia, atkėlė tr. 1. įstengti ką pakelti iš vietos: Led atkėliau sunkų kūjį J. Gaidys sunkus, negaliu atkelt Ėr. Gal tu, brol, arklio jėgas turi? Jaunam neatkelti iš vietos tokios naštos!.. V.Krėv. Jeigu tekinio neàtkeli, tai sunkus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmesti — atmèsti, àtmeta, àtmetė 1. tr. R mesti artyn, šen; atsviesti iki tam tikros vietos: Visi trys mes yrėmės, kiek tik turėjom sveikatos, ir greit buvome taip toli, jog milžinai nebegalėjo atmesti akmenų lig mūsų J.Balč. Gal tu man šukas atmesì?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvagoti — 1 atvagoti tr. 1. atarti vagas (vandeniui nubėgti): Rugius pasėjom, priakėjom ir atvagojom nuotakias vagas vandeniui nutekėt Jž. 2. Kair bulves ar daržus apkaupti kaupiamuoju arklu ar plūgu: Kano runkelius pirmu atvagot? – Kano nori, tano, tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išarti — 1 išarti, ìšaria, ìšarė (išorė) tr. 1. išdirbti, išpurenti ariant: Turi išart, išekėt ir rugius pasėt MitI370. Šiais metais išoriau visus raistus Ut. Aš šiemet daug ìšariau pievų Gž. Išarta dirva SD383. ^ Gerai išarsi, išakėsi, gerą ir derlių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuarti — 1 nuarti, nùaria, nùarė (nuorė) 1. tr. K aparti, nuskusti paviršių arklu, plūgu: Dabar dobilieną plonai nuarsim, kad geriau dirbtųsi Gž. Jie tą kalną iš palengvo ir nùarė Brs. 2. tr. nuversti ariant: Kai su traktoriais pradė[jo] art, visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paarti — 1 paarti, pàaria, pàarė (paorė) 1. intr. kiek, nedaug arti: Pàaria kiek, ir stovi, ilsisi Kp. Eik, dar lig pietų paark, paskum eisim prie kito darbo! NdŽ. 2. refl. užtektinai, ilgai arti: Tai pasìariau šiandien – visą dieną! Ėr. 3. tr. nuarti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”